Nauczyciele dla Zrównoważonego Rozwoju Wspólna Droga w Przyszłość

Nauka o zrównoważonym rozwoju jest nieodłącznym elementem edukacji globalnej, która ma na celu przygotowanie uczniów do rozumienia, kształtowania i przyczyniania się do lepszej przyszłości dla naszego globu. Jest to kluczowy aspekt edukacji, który jest istotny zarówno na poziomie jednostki, jak i społeczeństwa jako całości. Nauka o zrównoważonym rozwoju jest istotna w ramach edukacji globalnej z kilku powodów:
  1. Świadomość globalnych wyzwań: pomaga uczniom zrozumieć globalne wyzwania, takie jak zmiany klimatyczne, utrata bioróżnorodności, nierówności społeczne i ekonomiczne oraz ubóstwo. Uczy, jakie działania mogą przyczynić się do rozwiązania tych problemów.
  2. Rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów: kształtuje umiejętności myślenia krytycznego i rozwiązywania problemów, które są niezbędne do znalezienia zrównoważonych rozwiązań dla globalnych wyzwań.
  3. Promowanie wartości zrównoważonego rozwoju: promuje wartości, takie jak odpowiedzialność społeczna i środowiskowa, etyka, sprawiedliwość społeczna oraz równość.
  4. Nauka o zrównoważonym rozwoju jest związana z celami zrównoważonego rozwoju ONZ (SDGs), które określają 17 celów, mających poprawić jakość życia ludzi na całym świecie. Edukacja globalna pomaga zrozumieć te cele i zachęca do zaangażowania w ich realizację.
  5. Świadomość wpływu jednostki: uczy uczniów, że każda jednostka ma wpływ na środowisko i społeczeństwo oraz że każdy może przyczynić się do pozytywnych zmian.
  6. Przygotowanie do obywatelstwa globalnego: jest istotne, aby przygotować uczniów do pełnienia roli obywateli globalnych, którzy rozumieją, że ich działania mają wpływ na cały świat i że są częścią globalnej wspólnoty.
Dlatego tak ważne jest, aby wiedza o zrównoważonym rozwoju była przekazywana uczniom już od najmłodszych lat. Nasz projekt jest adresowany do nauczycieli klas I-III oraz IV-V, wychowawców, dyrektorów szkół. W ramach projektu oferujemy Państwu realizację szkoleń w formie online, których celem jest przygotowanie nauczycieli szkół podstawowych do nauczania i promowania zrównoważonego rozwoju wśród uczniów.
Dodatkowo przekazujemy Państwu opracowane merytorycznie, gotowe do wykorzystania materiały i narzędzia stanowiące pomoc w prowadzeniu lekcji z tej tematyki, oferujemy również wsparcie konsultacyjne dla uczestników szkoleń.
Większa wiedza nauczycieli na temat zrównoważonego rozwoju przyczyni się nie tylko do podniesienia jakości edukacji, lecz przede wszystkim do harmonijnego rozwoju uczniów i zrównoważonego rozwoju społeczeństw.
Scroll to Top
Skip to content